fredag 7. mars 2014

Kan eg by deg på eit par sokkar?

Legg opp 50 masker på pinne nr 3. Strikk til bråtet er passe langt. Strikke hæl over dei midterste 25 maskene slik: Strikk til du ha ei maske att på pinnen. Snu, ta første maske laust av. Fortsett til du har ei maske att på pinnen. Snu. Ta første maske laust av, strikk til det er 2 masker att på pinnen. Snu. Fortsett å strikke att og fram med ei maske meir att på pinnen for kvar gong du strikker. Strikk til du har ca 8 masker att på pinnen. No strikker du ei maske meir per pinne. Fortsett slik til du har strikka over alle maskene. Strikk forten passe langt. Når du har ca 2 cm att før full lengde fordeler du arbeidet på fire pinner. No feller du til tå. Ferdig.

Eg strikka desse sokkane med pt5 frå raumagarn. Siden dei er strikka med restegarn vart dei ulike, poenget med mine restesokkar er å bli kvitt garnet. Diverre fekk eg ikkje strikka opp garnet med desse sokkane, men eg vart no 4 fargar fattigare om ikkje anna!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar