tirsdag 1. november 2011

Pent brukt

Av og til er det sånn at det ein likar vert brukt om att og om att. I mitt tilfelle gjelder dette, noko faste lesarar (om dei finnes!) sikkert har bete seg merke i, selbuheftet mitt. Vanlegvis er ikkje dette noko problem, men idag vart dette nettopp det. I den innerste delen av ein arket har det blitt opprevet, noko som gjer at mønsteret enkelte stadar har blitt uleseleg.

Idag har det ført til feil, men takket være at eg tok bilete av mønsteret i anleding dette innlegget så oppdaga eg det før eg starta på neste omgang. Flaks!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar